26 lutego, 2024

Podczas zaistniałej sytuacji jakiegokolwiek wypadku drogowego, osoby biorące w nim udział, kierujące pojazdami, osoby piesze, a w szczególności sprawcy tegoż wypadku drogowego, muszą udostępnić swoje dane osobowe, a w tym te związane z aktualną polisą ubezpieczeniową OC, która jest obowiązkowa dla każdego posiadacza samochodu, a która gwarantuje każdej osobie poszkodowanej w zdarzeniu drogowym przez nas spowodowanym, uzyskanie odszkodowania. Jeśli ma miejsce jakiekolwiek zdarzenie , czyli wypadek drogowy, który skutkuje wypłatą odszkodowania, o fakcie tym mamy obowiązek powiadomić policję. A już na pewno, gdy są podejrzenia o popełnieniu przestępstwa drogowego, przez któregokolwiek z uczestników zdarzenia, bądź zostało narażone czyjeś zdrowie lub życie, albo, gdy są jakiekolwiek ofiary tegoż wypadku. Przydaje się wtedy pomoc drogowa

Posiadacz samochodu, a co za tym idzie obowiązkowej polisy ubezpieczeniowej OC, zobowiązany jest udzielić firmie ubezpieczeniowej po takim zdarzeniu, wszelkich informacji na temat okoliczności, w których zdarzenie miało miejsce, a także dostarczyć wszelakiej dokumentacji, którą odnośnie tego zdarzenia ma w swoim posiadaniu. Gdy zaistnieje jakaś szkoda, poszkodowany, bądź osoba posiadająca ubezpieczenie zgłasza zaistniały fakt do zakładu ubezpieczeń, w celu wypłacenia odszkodowania osobie pokrzywdzonej w zdarzeniu drogowym, czyli wypadku. Żaden zakład ubezpieczeń nie ma prawa odmówić przyjęcia takiego zgłoszenia szkody. Przez pracownika towarzystwa zostaniemy zaś dokładnie poinstruowani, jakie formalności musimy załatwić, czyli, jakie formularze musimy wypełnić, jaką dokumentację musimy dostarczyć, w jakie miejsce, aby jak najszybciej uzyskać odszkodowanie za poniesione w zaistniałym zdarzeniu szkody.

Każda osoba musi posiadać ubezpieczenie obowiązkowe, jakim są ubezpieczenia komunikacyjne OC. Jeśli tak nie jest, nakładana jest na taką osobę kara administracyjna, w postaci grzywny. Jednak jej wniesienie wcale nie zwalnia osoby, na którą została kara nałożona, od obowiązkowego ubezpieczenia OC. Także i tak trzeba je jak najszybciej opłacić, aby nie ponosić kolejnych prawnych konsekwencji nieopłacenia. Konsekwencje nieposiadania ubezpieczeniaobowiązkowego są znacznie większe, w przypadku osoby, która go nie posiada, a spowodowała wypadek, w którym ktoś poniósł szkoda, a za który Funduszowi Ubezpieczeń przyjdzie zapłacić odszkodowanie. Także znacznie lepiej jest opłacać składki za obowiązkowe ubezpieczenia, aby nie narobić sobie żadnych problemów, których konsekwencjebywają dotkliwe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *