27 lutego, 2024

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) to ubezpieczenie posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, na naszych drogach. Jest to ubezpieczenie obowiązkowe, a za jego brak na kierowców jest nakładana kara pieniężna, niejednokrotnie całkiem spora, także znacznie lepiej jest opłacać składki za te ubezpieczenie.

Ubezpieczenie autocasco chroni nas natomiast przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą pojazdów bądź ich wyposażenia wskutek m.in.: zderzenia pojazdów, nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia pojazdu z osobami, zwierzętami lub przedmiotami – pochodzącymi z zewnątrz pojazdu, powodzi, zatopienia, pioruna, pożaru, wybuchu, opadu atmosferycznego, huraganu, osuwania lub zapadania się ziemi, uszkodzenia przez osoby trzecie, kradzieży pojazdu, jest to ubezpieczenie nieobowiązkowe, na które kierowca decyduje się całkowicie dobrowolnie, po to, by uzyskać odszkodowania komunikacyjne

Ubezpieczenie NW – jego przedmiotem są zaś trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z ruchem pojazdu, polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące jakikolwiek trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego – kierowcy, czy też pasażerów pojazdu. Jest to także ubezpieczenie, które nie jest obowiązkowym, a dodatkowym ubezpieczeniem.

Ubezpieczenie assistance – jego przedmiotem jest natomiast pomoc techniczna i medyczna udzielana ubezpieczonym – kierowcy i pasażerom ubezpieczonego pojazdu w związku z wypadkiem drogowym oraz kradzieżą pojazdu, unieruchomieniem pojazdu wskutek awarii, a także zdarzeniem związanym z ruchem pojazdu mechanicznego oraz chorobą kierowcy lub pasażera, zaistniałą na wskutek jakichkolwiek z tych zdarzeń.

Jak wygląda jednak kwestia ubezpieczania w przypadku każdej z poszczególnych polis? Kiedy nabywamy fabrycznie nowy samochód, u autoryzowanego dealera samochodowego, nie ma praktycznie żadnego niebezpieczeństwa, że samochód nie zostanie ubezpieczony. Bądź, co bądź, w tym obowiązkowym zakresie. Znajdujący się na terenie salonu samochodowego przedstawiciel firmy ubezpieczeniowej dopilnuje, bowiem, aby nowy pojazd nie opuścił firmy przed zawarciem przez nowego posiadacza określonych umów ubezpieczeń, w tym umowy obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjne OC. Każdą z umów ubezpieczenia samochodowego można zawrzeć dopiero w momencie odbioru samochodu przez właściciela, nie wcześniej. Jeśli chodzi o OC, umowę trzeba zawrzeć najpóźniej w dniu zarejestrowania pojazdu, jeśli zaś o inne, są one nieobowiązkowe, więc zawieramy je, kiedy chcemy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *